Книгата Иов - Глава  36

  1 И Елиу продължавайки рече:

  2 Потърпи ме малко, и ще ти явя,
Защото имам още нещо да ти кажа за Бога.

  3 Ще черпя знанието си от далеч,
И ще отдам правда на Създателя си;

  4 Защото наистина думите ми не ще бъдат лъжливи;
Един, който е усъвършенствуван в знание, стои пред тебе.

  5 Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого, -
Макар да е мощен в силата Си да разсъждава.

  6 Той не запазва живота на нечестивия,
А на сиромасите отдава правото.

  7 Не оттегля очите Си от праведните,
Но даже ги туря и с царе да седят на престол за винаги,
И те биват възвишени.

  8 А във вериги, ако са вързани,
И хванати с въжета на наскърбление,

  9 Тогава им явява делата им
И престъпленията им, че са се възгордели,

10 Отваря и ухото им за поука,
И заповядва да се върнат от беззаконието;

11 И ако послушат и служат на Него,
Ще прекарат дните си в благополучие
И годините си във веселия;

12 Но ако не послушат, ще загинат от меч,
И ще умрат без мъдрост.

13 А нечестивите в сърце питаят яд,
Не викат към Бога за помощ когато ги връзва;

14 Те умират в младост,
И животът им угасва между мръсните.

15 Той избавя наскърбения чрез скръбта му,
И чрез бедствие отваря ушите им

16 И така би извел и тебе из утеснение
В широко място, гдето няма теснота;
И слаганото на трапезата ти било би пълно с тлъстина.

17 Но ти си пълен със съжденията на нечестивия;
Затова съдбата и правосъдието те хващат,

18 Внимавай да не би жегата на страданията ти да те подигне против удара;
Тогава нито голям откуп би те отървал.

19 Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие,
Или всичките напрежения на силата ти?

20 Не пожелавай нощта,
Когато людете изчезват от мястото си.

21 Внимавай! не погледвай беззаконието;
Защото ти си предпочел това повече от наскърблението.

22 Ето, Бог е възвишен в силата Си;
Кой е господар като Него?

23 Кой Му е предписал пътя Му?
Или кой може да Му рече: Извършил си беззаконие?

24 Помни да възвеличаваш Неговото дело,
Което човеците възпяват,

25 В което всичките човеци се взират,
Което човекът гледа от далеч.

26 Ето, Бог е велик, и ние Го не познаваме;
Числото на годините Му е неизследимо.

27 Той привлича водните капки,
Които таят в дъжд от парите Му,

28 Които облаците изливат
И оросяват върху множество човеци.

29 Може ли, даже, някой да разбере как се разпростират облаците,
Или се произвеждат гърмежите на скинията Му?

30 Ето, простира светлината Си около Себе Си,
И се покрива с морските дъна.

31 (Понеже чрез тия неща съди народите;
Дава храна изобилно),

32 Покрива ръцете Си със светкавицата,
И заповядва й где да удари;

33 Шумът й известява за това,
И добитъкът - за пламъка, който възлиза.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава