Псалм  10

  1 (21)(По славянски, част от 9-ий).
Защо Господи, стоиш надалеч?
Защо се криеш във време на неволя?

  2 (22)Чрез гордостта на нечестивите сиромахът се измъчва;
Те се хващат в лукавствата, които ония измислюват.

  3 (23)Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си;
И сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.

  4 (24)Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири;
Всичките му помисли са, че няма Бог.

  5 (25)Неговите пътища всякога са упорити;
Твоите съдби са твърде високо от очите му;
Той презира1† всичките си противници.

  6 (26)Казва в сърцето си: Няма да се поклатя,
От род в род няма да изпадна в злощастие.

  7 (27)Устата му са пълни с проклинане и угнетяване и насилство;
Под езика му има злоба и беззаконие.

  8 (28)Седи в засада в селата,
В скришни места, за да убие невинния;
Очите му са насочени тайно против безпомощния.

  9 (29)Причаква скришно като лъв в рова си,
Причаква за да грабне сиромаха;
Грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си.

10 (30)Навежда се, снишава се;
И безпомощните падат в ноктите му2‡.

11 (31)Казва в сърцето си: Бог е забравил,
Скрил е лицето Си, никога няма да види.

12 (32)Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си;
Да не забравяш кротките.

13 (33)Нечестивият защо презира Бога,
И казва в сърцето си: Ти няма да Го издирваш?

14 (34)Ти си го видял; защото гледаш неправдата и притеснението,
За да ги хващаш в ръката Си;
На Тебе се поверява безпомощният;
На сирачето Ти си помощник.

15 (35)Строши мишцата на нечестивия;
Издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него.

16 (36)Господ е цар до вечни векове;
Народите са изчезнали от земята Му.

17 (37)Господи, послушал си желанието на кротките;
Ще утвърдиш сърцето им;
Ще направиш внимателно ухото Си,

18 (38)За да отсъдиш за сирачето и угнетения,
Тъй щото човекът, който е от земята, да не застрашава вече.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Духа срещу.

2 Или: Под силата му.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава