Псалм  105

  (По слав. 104).
Славословете Господа; призовавайте името Му;
Възвестявайте между племената делата Му.

  Пейте Му, славословете Го;
Говорете за всичките Му чудесни дела.

  Хвалете се с Неговото свето име;
Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.

  Търсете Господа и Неговата сила;
Търсете лицето Му винаги.

  Помнете чудесните дела, които е извършил.
Знаменията Му и съдбите на устата Му,

  Вие потомци на слугата Му Авраама,
Чада Яковови, Негови избрани.

  Той е Господ нашият Бог,
Чиито съдби са по цялата земя.

  Всякога помни завета Си;
Словото е заповядал да стои за хиляда поколения,

  Което изговори на Авраама,
И клетвата, с която се закле на Исаака,

Която утвърди на Якова за закон,
На Израиля за вечен завет,

Като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя
За дял на наследството ви.

Когато те бяха още малко на брой
Да! малцина и пришелци в нея,

И се скитаха от народ в народ,
От едно царство в други люде,

Той не остави никого да им напакости,
Дори заради тях изобличи царе,

Като каза: Да не докачите помазаните Ми,
И да не сторите зло на пророците Ми

После призова глад на земята,
Строши всяка подпорка от хляб.

Изпрати пред тях човека Иосифа,
Който бе продаден като роб.

Стиснаха нозете му с окови;
Душата му участвуваше в притискането от желязото,

До като дойде време да се изпълни думата му;
Защото словото Господно го изпитваше.

Царят прати та го развърза, -
Управителят на племена, - та го освободи.

Постави го господар на дома си,
И управител на всичкия си имот,

За да връзва първенците му по волята си,
И да поучава старейшините му на мъдрост.

Тогава Израил дойде в Египет,
Да! Яков се пресели в Хамовата земя;

Гдето Господ умножи людете Си много,
И направи ги по-силни от противниците им.

Обърна сърцето им да мразят людете Му,
Да постъпват коварно със слугите Му.

Прати слугата Си Моисея,
И Аарона, когото бе избрал.

Които извършиха всред тях знаменията |Му
И чудесата Му| в Хамовата земя.

Той изпрати тъмнина и причини мрак,
Дано не се възпротивят на думите Му.

Превърна водите им в кръв,
И измори рибите им.

Земята им кипна с жаби
Дори до вътрешните стаи на царете им.

Той рече, и дойдоха рояци мухи,
И въшки по всичките им предели.

Даде им град вместо дъжд,
И пламенен огън в земята им.

Порази тъй също лозята им и смоковниците им,
И изпочупи всичките дървета в пределите им.

Рече, та дойдоха скакалци
И безчислени гъсеници,

Които изпоядоха всичката трева по земята им;
И изпоядоха плода на нивите им.

Порази и всичките първородни в земята им,
Първака на силата на всички тях.

И изведе людете Си със сребро и злато;
И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя.

Развесели се Египет, когато си излязоха;
Защото страх от тях бе го нападнал.

Разпростря облак да ги покрива.
И огън да им свети нощем.

Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци,
И с небесен хляб ги насити.

Разцепи канарата, и бликнаха води,
Потекоха в безводните места като река.

Защото си припомни Своето свето обещание
Към слугата Си Авраама.

Така изведе людете Си с веселие,
Избраните Си с пеене.

Даде им земите на народите;
И те усвоиха плода, за който племената бяха се трудили,

За да пазят Неговите повеления,
И да изпълняват законите Му. Алилуя.


Тази глава в нормален вид