Псалм  11

  1 (По слав. 10). За първия певец. Давидов псалом.
На Господа уповавам;
Как думате на душата ми:
Бягай в гората ваша като птица?

  2 Понеже, ето, нечестивите запъват лък,
Приготвят стрелите си на тетивите,
За да устрелят в тъмно ония, които са с право сърце.

  3 Защото основанията се разориха;
А праведният що е извършил?

  4 Господ е в светия Си храм,
Господ, Чийто престол е на небето;
Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.

  5 Господ изпитва праведния;
А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.

  6 Над нечестивите ще навали примки;
Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им.

  7 Защото праведният Бог обича правдата;
Праведният човек ще гледа лицето Му.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава