Псалм  110

  (По слав. 109).
Давидов псалом
Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми
Докле положа враговете ти за твое подножие.

  Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти;
Владей всред враговете си.

  В деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си доброволно, в света премяна;
Твоите млади ще дойдат при тебе като росата из утробата на зората.

  Господ се закле, (и не ще се разкае), като каза:
Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.

  Господ, стоящ отдясно ти,
Ще порази царя в деня на гнева си.

  Ще извърши съд между народите, ще напълни земята с трупове,
Ще смаже главата на неприятелите по широкия свят.

  Ще пие от потока край пътя;
Затова ще дигне глава високо.


Тази глава в нормален вид