Псалм  113

  (По слав. 112).
Алилуия. Хвалете слуги Господни,
Хвалете името Господно.

  Да бъде името Господно благословено
От сега и до века.

  От изгряването на слънцето до захождането му
Името Господно е за хваление.

  Господ е високо над всичките народи;
Неговата слава е над небесата.

  Кой е като Иеова нашия Бог,
Който, макар седалището Му и да е на високо,

  Пак се снизхождава да преглежда
Небето и земята,

  Въздига сиромаха от пръстта.
И възвишава немотния от бунището,

  За да го тури да седне с първенци,
Да! с първенците на людете Му, -

  Който настанява в дома бездетната,
И я прави весела майка на деца.
Алилуия.


Тази глава в нормален вид