Псалм  114

  1 (По слав. 113).
Когато излезе Израил из Египет,
Якововият дом из люде другоезични,

  2 Юда стана светилище на Бога,
Израил Негово владение.

  3 Морето видя и побягна;
Иордан се възвърна назад;

  4 Планините се разиграха като овни,
Хълмовете като агнета.

  5 Що ти стана, море, та си побягнало?
На тебе Иордане, та си се върнал назад?

  6 На вас планини, та се разиграхте като овни?
На вас хълмове - като агнета?

  7 Трепери, земьо, от присъствието Господно,
От присъствието на Якововия Бог,

  8 Който превърна канарата във воден поток,
Кременливия камък във воден извор.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава