Псалм  114

  (По слав. 113).
Когато излезе Израил из Египет,
Якововият дом из люде другоезични,

  Юда стана светилище на Бога,
Израил Негово владение.

  Морето видя и побягна;
Иордан се възвърна назад;

  Планините се разиграха като овни,
Хълмовете като агнета.

  Що ти стана, море, та си побягнало?
На тебе Иордане, та си се върнал назад?

  На вас планини, та се разиграхте като овни?
На вас хълмове - като агнета?

  Трепери, земьо, от присъствието Господно,
От присъствието на Якововия Бог,

  Който превърна канарата във воден поток,
Кременливия камък във воден извор.


Тази глава в нормален вид