Псалм  115

  1 (По слав. продължение от 113).
(9)Не нам, Господи, не нам,
Но на Своето име дай слава,
Заради милостта Си и заради верността Си.

  2 (10)Защо да рекат народите:
Где е сега техният Бог?

  3 (11)Нашият Бог е на небето;
Прави всичко що Му е угодно.

  4 (12)Техните идоли са сребро и злато,
Направа на човешките ръце.

  5 (13)Уста имат, но не говорят;
Очи имат, но не виждат;

  6 (14)Уши имат, но не чуват;
Ноздри имат, но не миришат;

  7 (15)Ръце имат, но не пипат;
Нозе имат, но не ходят;
Нито издават глас от гърлото си.

  8 (16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят,
Както и всеки, който уповава на тях.

  9 (17)Израилю, уповавай на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

10 (18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

11 (19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

12 (20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
Ще благослови Израилевия дом;
Ще благослови Аароновия дом.

13 (21)Ще благослови ония, които се боят от Господа,
И малки и големи.

14 (22)Дано Господ ви умножава повече и повече -
Вас и чадата ви.

15 (23)Благословени сте вие от Господа,
Който е направил небето и земята.

16 (24)Небесата са небеса на Господа;
А земята Той даде на човешките чада,

17 (25)Мъртвите не хвалят Господа,
Нито ония, които слизат в мястото на мълчанието;

18 (26)Но ние ще благославяме Господа
От сега и до века. Алилуия.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава