Псалм  115

  (По слав. продължение от 113).
(9)Не нам, Господи, не нам,
Но на Своето име дай слава,
Заради милостта Си и заради верността Си.

  (10)Защо да рекат народите:
Где е сега техният Бог?

  (11)Нашият Бог е на небето;
Прави всичко що Му е угодно.

  (12)Техните идоли са сребро и злато,
Направа на човешките ръце.

  (13)Уста имат, но не говорят;
Очи имат, но не виждат;

  (14)Уши имат, но не чуват;
Ноздри имат, но не миришат;

  (15)Ръце имат, но не пипат;
Нозе имат, но не ходят;
Нито издават глас от гърлото си.

  (16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят,
Както и всеки, който уповава на тях.

  (17)Израилю, уповавай на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

(18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

(19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа;
Той е тяхна помощ и щит.

(20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови;
Ще благослови Израилевия дом;
Ще благослови Аароновия дом.

(21)Ще благослови ония, които се боят от Господа,
И малки и големи.

(22)Дано Господ ви умножава повече и повече -
Вас и чадата ви.

(23)Благословени сте вие от Господа,
Който е направил небето и земята.

(24)Небесата са небеса на Господа;
А земята Той даде на човешките чада,

(25)Мъртвите не хвалят Господа,
Нито ония, които слизат в мястото на мълчанието;

(26)Но ние ще благославяме Господа
От сега и до века. Алилуия.


Тази глава в нормален вид