Псалм  120

  1 (По слав. 119). Песен на възкачванията.
В бедствието си извиках към Господа;
И Той ме послуша.

  2 Господи, избави душата ми от лъжливи устни.
И от измамлив език

  3 Какво Ти дава или какво Ти притуря
Измамливият език? -

  4 Изострените стрели на силен мъж,
С въглища от смрика.

  5 Горко ми, защото странствувам в Мосох,
Живея в Кидарските шатри!

  6 Дълго време живя душата ми
С ония, които мразят мир.

  7 Аз съм за мир; но когато говоря,
Те са за бой.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава