Псалм  120

  (По слав. 119). Песен на възкачванията.
В бедствието си извиках към Господа;
И Той ме послуша.

  Господи, избави душата ми от лъжливи устни.
И от измамлив език

  Какво Ти дава или какво Ти притуря
Измамливият език? -

  Изострените стрели на силен мъж,
С въглища от смрика.

  Горко ми, защото странствувам в Мосох,
Живея в Кидарските шатри!

  Дълго време живя душата ми
С ония, които мразят мир.

  Аз съм за мир; но когато говоря,
Те са за бой.


Тази глава в нормален вид