Псалм  13

  1 (По слав. 12). За първия певец. Давидов псалом.
До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш?
До кога ще криеш лицето Си от мене?

  2 До кога ще имаш борба1 в душата Си,
Болки в сърцето Си всеки ден?
До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?

  3 Погледни, послушай ме, Господи Боже мой;
Просвети очите ми да не би да заспя в смърт;

  4 Да не би да рече неприятелят ми: Надвих му,
И да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.

  5 Но аз уповавам на Твоята милост;
Сърцето ми ще се радва в спасението Ти.

  6 Ще пея Господу,
Защото се е показал щедър към мене.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Съветвания.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава