Псалм  144

  1 (По слав. 143). Давидов псалом.
Благословен да бъде Господ, моята канара.
Който учи ръцете ми да воюват,
Пръстите ми да се бият, -

  2 Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
Високата ми кула, и моят избавител,
Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, -
Който покорява людете ми под мене.

  3 Господи, що е човек та да обръщаш внимание на него!
Син човешки та да го зачиташ!

  4 Човек прилича на лъх;
Дните му са като сянка, която преминава.

  5 Господи, приклони небесата Си и слез,
Допри се до планините, и те ще задимят.

  6 Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш,
Хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.

  7 Простри ръката Си от горе,
Избави ме, и извлечи ме от големи води,
От ръката на чужденците,

  8 Чиито уста говорят суета,
И чиято десница в клетва е десница на лъжа,

  9 Боже, нова песен ще Ти възпея,
С десетострунен псалтир ще пея хваления на Тебе,

10 Който даваш избавление на царете,
И Който спасяваш слугата Си Давида от пагубен меч.

11 Избави ме, и изтръгни ме от ръката на чужденците,
Чиито уста говорят суета,
И чиято десница в клетва е десница на лъжа.

12 Когато нашите синове в младостта си
Бъдат като пораснали младоки,
И нашите дъщери като краеъгълни камъни
Издялани за украшение на дворци;

13 Когато житниците ни бъдат пълни,
Доставящи всякакъв вид храна,
И овцете ни се умножават с хиляди
И десетки хиляди по полетата ни;

14 Когато воловете ни бъдат добре натоварени;
Когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане на вън,
Нито вик по нашите улици;

15 Тогава блазе на оня народ, който е в такова състояние!
Блажен оня народ, на когото Господ е Бог!

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава