Псалм  145

  1 (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски, азбучен псалом.
Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой,
И ще благославям Твоето име от века и до века.

  2 Всеки ден ще Те благославям,
И ще хваля Твоето име от века и до века.

  3 Велик е Господ и твърде достохвален,
И величието Му е неизследимо.

  4 Едно поколение ще хвали делата Ти на друго,
И ще разказват Твоето могъщество,

  5 Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство,
И за Твоите чудесни дела;

  6 И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела,
То и аз ще разказвам Твоето величие.

  7 Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост,
И ще възпяват Твоята правда.

  8 Благодатен и жалостив е Господ,
Дълготърпелив и многомилостив.

  9 Благ е Господ към всички;
И благите Му милости са върху всичките Му творения.

10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи,
И Твоите светии ще Те благославят;

11 Ще говорят за славата на царството Ти,
И ще разказват Твоето могъщество,

12 За да изявят на човешките чада мощните Му дела,
И славното величие на Неговото царство.

13 Твоето царство е вечно,
И владичеството Ти трае през всички родове.

14 Господ подкрепя всичките падащи,
И изправя всичките сгърбени.

15 Очите на всичките гледат към Тебе;
И Ти им даваш храна на време.

16 Отваряш ръката Си
И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

17 Праведен е Господ във всичките Си пътища,
И благодатен във всичките Свои дела.

18 Господ е близо при всички, които Го призовават,
При всички, които с истина Го призовават.

19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят,
Слуша викането им, и ги избавя.

20 Господ пази всички, които Го любят;
А ще изтреби всичките нечестиви.

21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа;
И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава