Псалм  146

  1 (По слав. 145).
Алилуя! Хвали Господа, душе моя.

  2 Ще хваля Господа докато съм жив,
Ще пея хваление на моя Бог догдето съществувам.

  3 Не уповавайте на князе,
Нито на човешки син, в когото няма помощ.

  4 Излиза ли духът му, той се връща в земята си;
В тоя същий ден загиват намеренията му.

  5 Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог,
Чиято надежда е на Господа неговия Бог,

  6 Който направи небето и земята,
Морето и всичко що е в тях, - Който пази вярност до века;

  7 Който извършва правосъдие за угнетените,
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните.

  8 Господ отваря очите на слепите;
Господ изправя сгърбените;
Господ люби праведните,

  9 Господ пази чужденците;
Поддържа сирачето и вдовицата;
А пътят на нечестивите превръща.

10 Господ ще царува до века,
Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава