Псалм  146

  (По слав. 145).
Алилуя! Хвали Господа, душе моя.

  Ще хваля Господа докато съм жив,
Ще пея хваление на моя Бог догдето съществувам.

  Не уповавайте на князе,
Нито на човешки син, в когото няма помощ.

  Излиза ли духът му, той се връща в земята си;
В тоя същий ден загиват намеренията му.

  Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог,
Чиято надежда е на Господа неговия Бог,

  Който направи небето и земята,
Морето и всичко що е в тях, - Който пази вярност до века;

  Който извършва правосъдие за угнетените,
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните.

  Господ отваря очите на слепите;
Господ изправя сгърбените;
Господ люби праведните,

  Господ пази чужденците;
Поддържа сирачето и вдовицата;
А пътят на нечестивите превръща.

Господ ще царува до века,
Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!


Тази глава в нормален вид