Псалм  147

  1 (По слав. 146).
Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог,
Защото е приятно, и хвалението е прилично.

  2 Господ гради Ерусалим,
Събира Израилевите заточеници.

  3 Изцелява съкрушените в сърце
И превързва скърбите им.

  4 Изброява числото на звездите.
Нарича ги всички по име.

  5 Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му;
Разумът Му е безпределен.

  6 Господ укрепява кротките,
А нечестивите унижава до земята.

  7 Пейте Господу и благодарете Му.
Пейте хваления с арфа на нашия Бог.

  8 Който покрива небето с облаци,
Приготвя дъжд за земята,
И прави да расте трева по планините;

  9 Който дава храна на животните
И на гарвановите пилета, които пиукат.

10 Не се удоволствува в силата на коня,
Нито има благоволение в краката на мъжете.

11 Господ има благоволение в ония, които Му се боят,
В ония, които уповават на Неговата милост.
(По слав. 147).

12 (1)Слави Господа, Ерусалиме;
Хвали твоя Бог, Сионе;

13 (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти,
Благославя чадата ти всред тебе.

14 (3)Установява мир в твоите предели,
Насища те с най-изрядната пшеница.

15 (4)Изпраща заповедта Си по земята;
Словото Му тича много бърже;

16 (5)Дава сняг като вълна,
Разпръсква сланата като пепел,

17 (6)Хвърля леда си като уломъци:
Пред мраза Му кой може устоя?

18 (7)Пак изпраща словото Си и ги разтопява;
Прави вятъра Си да духа, и водите текат.

19 (8)Възвестява словото Си на Якова,
Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.

20 (9)Не е постъпил така с никой друг народ;
И те не са познали съдбите Му. Алилуя!

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава