Псалм  15

  (По слав. 14). Давидов псалом.
Господи, кой ще обитава в Твоя шатър?
Кой ще живее в Твоя свет хълм?

  Оня, който ходи незлобливо, който върши правда,
И който говори истина от сърцето си;

  Който не одумва с езика си,
Нито струва зло на приятеля си,
Нито приема да хвърли укор против ближния си,

  Пред чиито очи е презрян безчестният;
Но той почита ония, които се боят от Господа;
Който, ако и да се е клел за своя повреда не се отмята;

  Който не дава парите си с лихва,
Нито приема подкуп против невинния.
Който прави това няма да се поклати до века.


Тази глава в нормален вид