Псалм  150

  1 Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му,
Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

  2 Хвалете Го за мощните Му дела,
Хвалете Го според голямото Му величие.

  3 Хвалете Го с тръбен глас.
Хвалете Го с псалтир и арфа.

  4 Хвалете Го с тъпанче и хороиграние,
Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

  5 Хвалете Го с високозвучни кимвали,
Хвалете Го с възклицателни кимвали.

  6 Всичко що диша нека хвали Господа;
Хвалете Господа1.


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Алилуя!

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава