Псалм  16

  (По слав. 15). Давидова песен†
Пази ме, Боже, Защото на Тебе уповавам.

  Рекох Господу: Ти си Господ мой;
Вън от Тебе няма добро за мене.

  В светиите на земята и в отбраните,
В тях е всичкото ми благоволение.

  Скърбите на ония, които заменят Иеова с друг бог, ще се умножат;
Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния.
Нито ще взема в устните си имената на боговете им.

  Господ е делът на наследството ми и на чашата ми!
Ти поддържаш това, което ми се е паднало.

  За мене делът падна на приятни места;
Да! получих прекрасно наследство.

  Ще благославям Господа, Който ме е вразумил;
Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.

  Винаги турям Господа пред себе си;
Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.

  Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата ми,
А още и плътта ми ще пребивава в увереност.

Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята;
Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.

Ще ми изявиш пътя на живота;
Пред Твоето присъствие има пълнота от радост,
Отдясно на Тебе-всякога веселие.


Тази глава в нормален вид