Псалм  25

  1 (По слав. 24). Давидов псалом.
По Еврейски, азбучен псалом.
Към Тебе, Господи, издигам душата си.

  2 Боже мой, на Тебе съм уповал;
Да се не посрамя,
Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

  3 Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами;
Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

  4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти,
Научи ме на пътеките Си.

  5 Води ме в истината Си и учи ме;
Защото Ти си Бог на Спасението ми;
Тебе чакам цял ден.

  6 Помни, Господи, благите Си милости
И милосърдията Си, защото са от века.

  7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми;
Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

  8 Господ е благ и праведен,
Затова ще научи грешните на пътя Си.

  9 Ще води кротките с правда,
И ще научи кротките на пътя Си.

10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност
Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.

11 Заради името Си, Господи,
Прости моето беззаконие, защото е голямо.

12 Бои ли се човек от Господа? -
Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата му ще живее в спокойствие,
И потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят,
И ще им покаже завета Си.

15 Моите очи са винаги към Господа,
Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.

16 Обърни се към мене и смили се за мене,
Защото съм усамотен и наскърбен.

17 Олекчи скърбите на сърцето ми,
Извади ме из утесненията ми.

18 Вгледай се в угнетението ми и теготата ми.
И прости всичките ми грехове.

19 Виж неприятелите ми, защото са много,
И с люта ненавист ме мразят.

20 Пази душата ми и избави ме;
Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.

21 Незлобие и правота нека ме пазят,
Защото Тебе чакам.

22 Боже, избави Израиля
От всичките му беди.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава