Псалм  28

  (По слав. 27). Давидов псалом.
Към Тебе ще извикам, Господи, канаро моя;
Не замълчавай към мене,
Да не би, ако останеш мълчалив към мене,
Да се оприлича на ония, които слизат в рова.

  Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе,
Когато дигам ръце към най-вътрешното на Твоето светилище.

  Не ме завличай с нечестивите
И с ония, които вършат беззаконие,
Които говорят мир с ближните си,
А в чието сърце има злоба.

  Въздай им според делата им
И според нечестието на постъпките им;
Въздай им според делата на ръцете им;
Отдай им каквото заслужават.

  Понеже те не внимават на деянията на Господа
Нито на делата на ръцете Му,
Той ще ги събори, и няма да ги съгради.

  Благословен да е Господ,
Защото послуша гласа на молбите ми.

  Господ е сила моя и щит мой;
На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна;
Затова се развесели сърцето ми,
И с песните си ще Го възхваля.

  Господ е сила на |людете Си;
|Той е крепост за избавление на помазаника Си.

  Избави людете Си и благослови наследството Си;
Храни ги и носи ги до века.


Тази глава в нормален вид