Псалм  29

  1 (По слав. 28). Давидов псалом.
Отдайте Господу, вие синове на силните,
Отдайте Господу слава и могъщество.

  2 Отдайте Господу дължимата на името Му слава;
Поклонете се Господу в света премяна.

  3 Гласът Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
Господ гърми над големите води,

  4 Гласът Господен е силен;
Гласът Господен е величествен.

  5 Гласът Господен троши кедри;
Да! Господ троши ливанските кедри,

  6 И прави ги да скачат като юнец,
Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

  7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

  8 Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадис.

  9 Гласът Господен прави да раждат кошутите,
И оголва лесовете;
А в храма Му всеки възгласява: Слава!

10 Господ седна Цар над Потопа;
Да! Господ седи като Цар до века.

11 Господ ще даде сила на людете Си;
Господ ще благослови людете Си с мир.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава