Псалм  29

  (По слав. 28). Давидов псалом.
Отдайте Господу, вие синове на силните,
Отдайте Господу слава и могъщество.

  Отдайте Господу дължимата на името Му слава;
Поклонете се Господу в света премяна.

  Гласът Господен е над водите;
Бог на славата гърми;
Господ гърми над големите води,

  Гласът Господен е силен;
Гласът Господен е величествен.

  Гласът Господен троши кедри;
Да! Господ троши ливанските кедри,

  И прави ги да скачат като юнец,
Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

  Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

  Гласът Господен разтърсва пустинята;
Господ разтърсва пустинята Кадис.

  Гласът Господен прави да раждат кошутите,
И оголва лесовете;
А в храма Му всеки възгласява: Слава!

Господ седна Цар над Потопа;
Да! Господ седи като Цар до века.

Господ ще даде сила на людете Си;
Господ ще благослови людете Си с мир.


Тази глава в нормален вид