Псалм  30

  (По слав. 29). Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом.
Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал,
И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.

  Господи Боже мой, извиках към Тебе;
И Ти си ме изцелил.

  Господи, извел си от преизподнята душата ми;
Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.

  Пейте Господу, светии Негови,
И възхвалявайте светото Му име.

  Защото гневът Му е само за една минута,
А благоволението Му е за цял живот;
Вечер може да влезе плач да пренощува,
А на сутринта иде радост.

  Аз в благоденствието си рекох:
Няма да се поклатя до века.

  Господи, с благоволението Си
Ти беше ме поставил на твърда планина;
Скрил си лицето Си, и смутих се.

  Към Тебе, Господи, извиках,
И на Господа се помолих, като казах:

  Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова?
Пръстта ще Те славослави ли?
Ще възвестява ли истината Ти?

Послушай, Господи, и смили се за мене;
Господи, бъди ми помощник.

Обърнал си плача ми на играние за мене;
Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

За да Ти пее хвала душата ми и да не млъква.
Господи Боже мой, до века ще Те хваля.


Тази глава в нормален вид