Псалм  31

  (По слав. 30). За първия певец. Давидов псалом.
На Тебе, Господи, уповавам; да се не посрамя до века;
Избави ме според правдата Си.

  Приклони към мене ухото Си; побързай да ме избавиш;
Бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.

  Защото Ти си моя канара и крепост;
Затова заради името Си ръководи ме и управяй ме.

  Измъкни ме из мрежата, която скрито поставиха за мене,
Защото Ти си моя крепост.

  В Твоята ръка предавам духа си;
Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината.

  Мразя ония, които почитат суетните идоли;
Но аз уповавам на Господа,

  Ще се радвам и ще се веселя в Твоята милост;
Защото Ти си видял неволята ми,
Познал си утесненията на душата ми,

  И не си ме затворил в ръката на неприятеля;
Поставил си нозете ми на широко.

  Смили се за мене, Господи, защото съм в утеснение,
Чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.

Защото се изнури в тъга живота ми, и годините ми във въздишки;
Поради престъплението ми ослабна силата ми,
И костите ми изнемощяха.

На всичките си противници станах за укор,
А най-вече на ближните си,
И за плашило на познайниците си;
Ония, които ме гледаха навън, бягаха от мене.

Като някой умрял бидох забравен от сърцето |на всичките;
|Станах като счупен съд;

Защото съм чул клеветите на мнозина;
От всякъде страх,
Като се наговаряха против мене
И намислиха да отнемат живота ми.

Но аз на Тебе уповавах, Господи;
Рекох: Ти си Бог мой.

В Твоите ръце са времената ми;
Избави ме от ръката на неприятелите ми,
И от тия, които ме гонят.

Направи да светне лицето Ти над слугата Ти;
Спаси ме в милосърдието Си.

Господи, да се не посрамя,
Защото съм Те призовал;
Нека се посрамят нечестивите,
Нека млъкнат в преизподнята.

Нека онемеят лъжливите устни,
Които говорят против праведния нахално, горделиво и презрително.

Колко е голяма Твоята благост,
Която си запазил за ония, които Ти се боят,
И която си показал пред човешките чада
Към ония, които уповават на Тебе!

Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си
От човешките замисли;
Ще ги скриеш под покров
От препирането на езици.

Благословен да е Господ,
Защото си показал чудесното Си милосърдие към мене
В укрепен град.

А в тревогата си аз бях рекъл:
Отлъчен съм от очите Ти:
Обаче Ти послуша гласа на молбите ми,
Когато извиках към Тебе.

Възлюбете Господа, всички Негови светии;
Господ пази верните,
А въздава изобилно на ония, които се обхождат горделиво.

Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви,
Всички, които се надявате на Господа.


Тази глава в нормален вид