Псалм  32

  1 (По слав. 31). Давидов псалом. Поучение.
Блажен оня, чието престъпление е простено,
Чийто грях е покрит.

  2 Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие,
И в чийто дух няма измама.

  3 Когато мълчах, овехтяха костите ми
От охкането ми всеки ден;

  4 Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене,
Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села).

  5 Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих;
Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си;
И Ти прости вината на греха ми. (Села).

  6 Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив
На време, когато може да се намери то;
Наистина, когато големите води преливат
Те няма да стигнат до него.

  7 Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб;
С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села).

  8 Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.

  9 Не бивайте като кон или като мъска,
Които нямат разум;
За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат,
Иначе, не биха се приближавали при Тебе.

10 Много ще бъдат скърбите на нечестивия;
Но онзи, който уповава на Господа,
Милост ще го окръжи.

11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници,
И викайте с радост всички, които сте с право сърце.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава