Псалм  32

  (По слав. 31). Давидов псалом. Поучение.
Блажен оня, чието престъпление е простено,
Чийто грях е покрит.

  Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие,
И в чийто дух няма измама.

  Когато мълчах, овехтяха костите ми
От охкането ми всеки ден;

  Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене,
Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села).

  Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих;
Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си;
И Ти прости вината на греха ми. (Села).

  Затова нещо нека Ти се моли всеки благочестив
На време, когато може да се намери то;
Наистина, когато големите води преливат
Те няма да стигнат до него.

  Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб;
С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села).

  Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш;
Ще те съветвам,
Като върху тебе ще бъде окото Ми.

  Не бивайте като кон или като мъска,
Които нямат разум;
За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат,
Иначе, не биха се приближавали при Тебе.

Много ще бъдат скърбите на нечестивия;
Но онзи, който уповава на Господа,
Милост ще го окръжи.

Веселете се в Господа и радвайте се, праведници,
И викайте с радост всички, които сте с право сърце.


Тази глава в нормален вид