Псалм  33

  1 (По слав. 32).
Радвайте се праведници, в Господа;
Прилично е за праведните да въздават хваление.

  2 Хвалете Господа с арфа,
Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.

  3 Пейте Му нова песен,
Свирете изкусно с възклицание.

  4 Защото словото на Господа е право,
И всичките Му дела са извършени с вярност.

  5 Той обича правда и правосъдие;
Земята е пълна с милосърдието Господно.

  6 Чрез словото на Господа станаха небесата,
И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

  7 Той събра като куп морските води,
Тури бездните в съкровищници.

  8 Нека се бои от Господа цялата земя;
Нека благоговеят с боязън пред Него всичките жители на вселената.

  9 Защото Той каза, и стана;
Той заповяда, и затвърди се.

10 Господ осуетява намеренията на народите;
Прави безполезни мислите на племената.

11 Намеренията на Господа стоят твърди до века,
Мислите на сърцето Му из род в род.

12 Блажен оня народ, на когото Бог е Господ,
Людете, които е изброил за Свое наследство.

13 Господ наднича от небето,
Наблюдава всичките човешки чада;

14 От местообиталището Си
Гледа на всичките земни жители, -

15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях,
Който познава всичките им работи.

16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска
Силен мъж не се отървава чрез голямо юначество.

17 Безполезен е конят за избавление,
И чрез голямата си сила не може да избави никого.

18 Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят,
Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19 За да избави от смърт душата им,
И в глад да ги опази живи.

20 Душата ни чака Господа;
Той е помощ наша и щит наш.

21 Защото в Него ще се весели сърцето ни,
Понеже на Неговото свето име уповахме.

22 Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас
Според както сме се надявали на Тебе.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава