Псалм  35

  (По слав. 34). Давидов |псалом.
|
Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене;
Воювай против ония, които воюват против мене.

  Вземи оръжие и щит,
И стани да ми помагаш.

  Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми;
Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.

  Нека се посрамят и се опозорят
Ония, които искат да погубят душата ми;
Нека се върнат назад и се смутят
Ония, които ми мислят зло.

  Нека бъдат като плява пред вятъра,
И ангел Господен да ги гони.

  Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав,
И ангел Господен да ги гони.

  Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап;
Без причина изкопаха яма за душата ми.

  Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел;
И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него.
Той нека падне в същата погибел.

  А моята душа ще се весели в Господа,
Ще се радва в избавлението Му.

Всичките ми кости ще рекат;
Господи, кой е подобен на Тебе,
Който избавяш сиромаха от по-силния от него,
Да! сиромаха и немощния от грабителя му?

Несправедливи свидетели въстават
И питат ме за неща, за които аз не зная нищо

Въздават ми зло за добро,
За да бъде в оскъдност душата ми.

А аз, когато те боледуваха,
Аз се обличах във вретище,
Смирявах с пост душата си,
И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;

Обхождах се като с приятел, като с мой брат,
Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.

Но когато накуцвах в пътя си, те се зарадваха и се събраха.
Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех;
Късаха ме без да престават.

Като нечестивите смешкари в пиршества
Скърцаха на мене със зъби.

Господи до кога ще гледаш?
Избави душата ми от погубленията им,
Живота ми от тия лъвове.

Аз ще Те славословя в голямо събрание,
Ще Те хваля между многочислени люде.

Да не тържествуват над мене
Ония, които несправедливо враждуват против мене;
Нито да намигват с очи
Ония, които ме мразят без причина.

Защото не говорят за мир,
Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.

Да! те отвориха широко срещу мене устата си;
Казваха: О, хохо! очите ни видяха!

Ти си видял, Господи, да не премълчиш;
Господи, да не се отдалечиш от мене,

Стани и събуди се за съда ми;
За делото ми, Боже мой и Господи мой.

Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си,
И да не тържествуват над мене.

Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни |се изпълни.
|Нито да кажат: Погълнахме го.

Да се посрамят и се опозорят заедно всички
Ония, които се радват на злощастието ми;
Да се облекат със срам и с позор
Ония, които се големеят против мене.

Да възклицават и да се зарадват
Ония, които благоприятствуват на правото ми дело,
И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ,
Който желае благоденствие на слугата Си.

И езикът ми ще разказва Твоята правда
И Твоята хвала всеки ден.


Тази глава в нормален вид