Псалм  36

  1 (По слав. 35). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давида.
Беззаконието на нечестивия свидетелствува1 на вътрешното ми сърце,
Че пред очите му няма страх от Бога.

  2 Защото той се лъже в своите си очи.
Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,

  3 Думите на устата му са беззаконие и измама;
Той не иска да бъде разумен за да прави добро.

  4 Беззаконие измислюва на леглото си;
Застава на недобър път; злото не мрази.

  5 Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
Верността Ти до облаците;

  6 Правдата Ти е като великолепните планини;
Съдбите Ти са бездна голяма;
Ти, Господи, запазваш човеци и животни.

  7 Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.

  8 Ще се напояват от най-доброто2† на дома Ти.
И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

  9 Защото у Тебе е изворът на живота,
В Твоята светлина ще видим светлина.

10 Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават,
И правдата Си към ония, които са с право сърце.

11 Нека не дойде против мене ногата на горделивите,
Нито ръката на нечестивите да ме поклати.

12 Там паднаха ония, които вършат беззаконие;
Повалиха се и не ще могат да станат.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Говори.

2 Еврейски: Тлъстината.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава