Псалм  36

  (По слав. 35). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давида.
Беззаконието на нечестивия свидетелствува на вътрешното ми сърце,
Че пред очите му няма страх от Бога.

  Защото той се лъже в своите си очи.
Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,

  Думите на устата му са беззаконие и измама;
Той не иска да бъде разумен за да прави добро.

  Беззаконие измислюва на леглото си;
Застава на недобър път; злото не мрази.

  Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
Верността Ти до облаците;

  Правдата Ти е като великолепните планини;
Съдбите Ти са бездна голяма;
Ти, Господи, запазваш човеци и животни.

  Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.

  Ще се напояват от най-доброто† на дома Ти.
И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

  Защото у Тебе е изворът на живота,
В Твоята светлина ще видим светлина.

Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават,
И правдата Си към ония, които са с право сърце.

Нека не дойде против мене ногата на горделивите,
Нито ръката на нечестивите да ме поклати.

Там паднаха ония, които вършат беззаконие;
Повалиха се и не ще могат да станат.


Тази глава в нормален вид