Псалм  48

  1 (По слав. 47). Псаломска песен на Кореевите синове.
Велик е Господ; и твърде достохвален
В града на нашия Бог, в Своя свет хълм.

  2 Красив по възвишеността си, радост на цялата земя,
Е хълмът Сион, гдето по северните му страни
Е градът на великия цар.

  3 В палатите му Бог е познат като прибежище.

  4 Защото, ето, царете се събраха;
Всички преминаха.

  5 Те като видяха почудиха се,
Смутиха се, спуснаха се на бяг.

  6 Трепет ги обзе там,
Болки като на раждаща жена.

  7 С източния вятър
Ти съкрушаваш тарсийските кораби.

  8 Каквото бяхме чули, това и видяхме
В града на Господа на Силите, в града на нашия Бог,
Който Бог и до века ще утвърди. (Села).

  9 Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие
Всред Твоя храм.

10 Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята;
Десницата Ти е пълна с правда.

11 Нека се весели хълмът Сион,
Нека се радват Юдовите дъщери.
Заради Твоите съдби.

12 Обиколете Сион и обходете го;
Пребройте кулите му;

13 Обърнете внимание в укрепленията му;
Разгледайте палатите му;
За да го разказвате на поколението подир вас.

14 Защото Тоя Бог е наш Бог до вечни векове;
Той ще ни ръководи дори до смърт.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава