Псалм  5

  На първия певец на духови инструменти. Давидов псалом.
Послушай Господи, думите ми;
Внимавай на размишлението ми,

  Слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой;
Защото на Тебе се моля.

  Господи, на ранина ще чуеш гласа ми;
На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.

  Защото Ти не си Бог, Който се удоволствуваш в беззаконие;
Нечистият няма да живее при Тебе,

  Нито ще устоят горделивите пред Твоите очи.
Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;

  Ще изтребиш ония, които говорят лъжа;
Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.

  Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти;
С благоговение към Тебе ще се поклонят към светия Твой храм.

  Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми,
Направи пътя Си ясен пред мене.

  Защото непоколебимост няма в устата ни на един от тях,
Сърцето им е същинско нечестие.
Гроб отворен е гърлото им;
С езика си ласкаят.

Имай ги за виновни, Боже; нека паднат в това, което сами са скроили;
Изрини ги поради многото им престъпления,
Защото са се повдигали против Тебе.

Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе;
Винаги ще се радват, защото Ти им си покровител;
И ще ликуват в Тебе ония, които любят Твоето име.

Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния,
Ще го покриеш с благоволение като с щит.


Тази глава в нормален вид