Псалм  50

  (По слав. 49). Асафов псалом.
Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята
От изгряването на слънцето до захождането му.

  От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.

  Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи;
Ще има пред Него огън поглъщаш,
И около Него силна буря.

  Ще призове небесата отгоре,
И земята, за да съди людете Си, казвайки:

  Съберете Ми Моите светии,
Които направиха с Мене завет с жертви.

  И небесата ще известят правдата Му,
Защото сам Бог е съдия. (Села)

  Слушайте, люде Мои, и ще говоря, -
Израилю, и ще заявя пред тебе:
Бог, твоят Бог съм Аз.

  Не ща да те изоблича поради жертвите ти,
Нито поради твоите всеизгаряния, които са винаги пред Мене,

  Не ща да приема юнец от къщата ти,
Нито козли от стадата ти;

Защото Мои са всичките горски зверове,
И добитъкът, който е по хиляди хълмове.

Познавам всичките планински птици,
И полските зверове са в ума Ми.

Ако огладнеех, не щях да кажа на тебе;
Защото Моя е вселената и всичко що има в нея.

Ще ям ли Аз месо от юнци?
Ще пия ли кръв от козли?

Принеси Богу жертва на хваление,
И изпълни на Всевишния обреците си;

И призови Ме в ден на напаст;
И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.

Но на нечестивия казва Бог:
Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления,
И разказваш завета Ми с устата си,

Тъй като сам ти мразиш поука,
И хвърляш зад себе си Моите думи?

Ако видиш крадец, тичаш с него,
И с прелюбодейците участвуваш.

Предаваш устата си на зло.
И езикът ти устройва коварство.

Като седиш, говориш против брата си;
Разсяваш клетвата против сина на майка си.

Понеже си сторил това, и Аз премълчах,
Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе;
Но Аз ще те изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти.

Разсъдете, прочее, за това, вие, които забравяте Бога,
Да не би да ви разкъсам, без да се намери кой да ви избави.

Който принася жертва на хвала, той Ме прославя;
И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.


Тази глава в нормален вид