Псалм  51

  (По слав. 50). За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия†.
Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите
Си милости изличи беззаконията ми.

  Измий ме съвършено от беззаконието ми,
И очисти ме от греха ми.

  Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене.

  На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш.

  Ето родих се в нечестие,
И в грях ме зачна майка ми.

  Ето, понеже желаеш искреност вътре |в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми|.

  Поръси ме с исоп, и ще бъда чист;
Измий ме, и ще стана по-бял от сняг.

  Дай ми да чуя радост и веселие,
За да се зарадват костите, които си строшил.

  Отвърни лицето Си от греховете ми.
И всичките ми беззакония изличи.

Сърце чисто сътвори в мене, Боже,
И дух постоянен обновявай вътре в мене,

Да не ме отхвърлиш от присъствието Си,
Нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.

Повърни ми радостта на спасението Си:
И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища,
И грешници ще се обърнат към Тебе.

Избави ме от виновността за кръвта, Боже, Боже на спасението ми;
И езикът ми ще пее високо за Твоята правда.

Господи, отвори устните ми;
И устата ми ще разгласят Твоята хвала.

Защото не щеш да Ти принеса жертва;
Всеизгаряния не Ти са угодни.

Жертви на Бога са дух съкрушен;
Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

Стори добро на Сион според благоволението Си;
Съгради стените на Ерусалим.

Тогава благоволението Ти ще бъде в жертви на правда,
В приноси и всеизгаряния;
Тогава ще принасят юнци на олтара Ти.


Тази глава в нормален вид