Псалм  58

  1 (По слав. 57). За първия певец, по не разорявай. Давидова песен.
Наистина с мълчание ли изказвате правда?
Праведно ли съдите, човешки синове?

  2 Не! в сърцето си вие вършите неправди,
Размервате насилието на ръцете си по земята.

  3 Още от рождението си нечестивите се отстраняват;
Заблуждават, говорейки лъжи, щом се родят

  4 Ядът им е като змийска отрова;
Приличат на глухия аспид, който затиква ушите си,

  5 И не ще да чуе гласа на омайвачите,
Колкото изкусно и да омайват.

  6 Боже, счупи зъбите им в устата им;
Господи, строши челюстите на младите лъвове.

  7 Нека се излеят като води що оттичат;
Когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.

  8 Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява;
Като пометниче на жена, нека не видят слънцето.

  9 Преди да усетят котлите ви огъня от тръните,
Сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.

10 Праведният ще се зарадва когато види възмездието;
Ще измие нозете си в кръвта на нечестивия;

11 Тъй щото всеки ще казва: Наистина има награда за праведния;
Наистина има Бог, Който съди земята.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава