Псалм  59

  (По слав. 58). За първия певец, по Не Разорявай. Песен на Давида, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която бе Давид, за да го убият‡.
Избави ме от неприятелите ми, Боже мой;
Тури ме на високо от ония, които се повдигат против мене.

  Избави ме от ония, които вършат беззаконие,
И спаси ме от кръвопийци.

  Защото, ето, причакват за да уловят душата ми;
Силните се събират против мене,
Не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.

  Без да има в мене вина тичат и се готвят;
Събуди се да ме посрещнеш, и виж.

  Ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев,
Стани за да посетиш всичките народи;
Да не покажеш милост към никого от нечестивите престъпници. (Села).

  Вечер се връщат,
Вият като кучета и обикалят града.

  Ето, те бълват думи с устата си;
Мечове има в устните им,
Понеже, думат те: Кой слуша?

  Но, Ти Господи, ще им се присмееш,
Ще се поругаеш на всички тия народи.

  О Сило моя, на Тебе ще се надея,
Защото Бог ми е крепост.

Милостивият мой Бог ще ме предвари;
Бог ще ме удостои да видя повалянето на ония, които ме причакват.

Да ги не убиеш, да не би да забравят това моите люде;
Разпръсни ги със силата Си.
И свали ги, Господи, защитниче наш.

Поради греха на устата си, поради думите на устните си,
Нека бъдат уловени в гордостта си,
Също и поради клетвата и лъжата що говорят.

Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече,
И нека се научат, че Бог господарува в Якова
И до краищата на земята. (Села).

Нека се връщат вечер,
Нека вият като кучета, и нека обикалят града;

Нека се скитат за храна;
И ако не се настанят, нека прекарат нощта ненаситени.

А аз ще пея за Твоята сила,
Да! на ранина високо ще славословя Твоята милост;
Защото Ти си ми станал крепост
И прибежище в деня на бедствието ми.

О Сило моя, на Тебе ще пея хваление.
Защото Ти, Боже, милостиви мой Бог,
Си крепост моя.


Тази глава в нормален вид