Псалм  64

  1 (По слав. 63). За първия певец. Давидов псалом.
Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам;
Опази живота ми от страх от неприятеля.

  2 Покрий ме от тайния съвет на злодейците,
От сганта на беззаконниците,

  3 Които острят езика си като меч,
И прицелват горчиви думи като стрели,

  4 За да устрелят тайно непорочния;
Внезапно го устрелват, и не се боят.

  5 Насърчават се в едно зло намерение,
Наговарят се да поставят скришно примки,
И казват: Кой ще ги види?

  6 Измислят беззакония;
Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение.
А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

  7 Но Бог ще ги устрели;
От внезапна стрела ще бъдат ранени.

  8 Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне;
Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.

  9 И всички човеци ще се убоят;
Ще разгласят делото на Бога,
Защото ще разберат действието Му.

10 Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него;
И ще се хвалят всички, които са с право сърце.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава