Псалм  67

  1 (По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен.
Бог да се смили за нас и да ни благослови!
Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)

  2 За да се познае на земята Твоя път,
Във всичките народи спасението Ти.

  3 Да Те славословят племената, Боже;
Да Те славословят всички племена.

  4 Да се веселят и да възклицават народите;
Защото ще съдиш племената с правда,
И ще управляваш народите на земята. (Села)

  5 Да Те славословят племената, Боже
Да Те славословят всичките племена.

  6 Земята е дала плода си;
Бог, нашият Бог, ще ни благослови;

  7 Бог ще ни благослови,
И от Него ще се боят всички земни краища.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава