Псалм  68

  1 (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен.
Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му.
Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

  2 Както се издухва дима, така и тях раздухай;
Както се топи восък пред огъня,
Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

  3 А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога,
Да! нека тържествуват твърде много.

  4 Пейте Богу, пейте хваление на името Му;
Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините:
Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

  5 Отец на сирачетата и съдия на вдовиците
Е Бог в Своето обиталище.

  6 Бог настанява в семейство усамотените;
Извежда в благоденствие затворниците;
А бунтовниците живеят в безводна земя.

  7 Боже, когато излезе Ти пред людете Си,
Когато ходеше през пустинята, (Села.)

  8 Земята се потресе,
Дори и небесата капнаха при Божието присъствие,
Самата оная Синайска планина |се разтресе
|При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

  9 Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си,
И в изтощението му Ти си го подкрепял.

10 Войската Ти се настани в него;
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

11 Господ издава дума за победа;
Известителките за нея са голямо множество.

12 Царе с войски бягат ли, бягат;
А жените останали в къщи делят користите.

13 Щете ли да лежите всред кошарите,
Когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро,
И перата й с жълто злато?

14 Когато Всесилният разпръсваше царе в тая |земя,
|Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

15 Божия планина е Васанската планина;
Висока планина е Васанската планина.

16 Защо завиждате, високи върхати планини,
На хълма, в който Бог благоволи да обитава?
Да! Господ ще обитава там до века,

17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е всред тях в светилището, както бе в Синай.

18 Възлязъл си на високо; пленил си пленници;
Взел си в дар човеци, даже и непокорните,
За да обитаваш като Господ Иеова.

19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни,
Бог, Който е наш спасител. (Села.)

20 Бог е за нас Бог избавител,
И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

21 Бог ще разцепи главите на враговете Си.
И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.

22 Господ рече: Ще възвърна от Васан,
Ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;

23 За да гази ногата ти кръв,
И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.

24 Видя се шествието Ти, Боже,
Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.

25 Напред вървяха певците,
Подир тях свирещите с инструменти
Всред девици биещи тъпанчета

26 В събранията благославяйте Бога;
Благославяйте Господа, вие които сте от Израилевия източник.

27 Там бе малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци.

28 Бог твой ти е отредил сила;
Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

29 От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

30 Смъмри зверовете в тръстиката,
Многото бикове, с юнаците на племената,
И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици;
Разпръсни народите, които обичат война.

31 Ще дойдат големци от Египет;
Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

32 Земни царства, пейте Богу,
Пейте, хвалете Господа, (Села.)

33 Който язди на небесата на небесата, които са от века;
Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

34 Признайте, че силата принадлежи на Бога;
Превъзходството Му е защита над Израиля,
И силата Му стига до облаците.

35 Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.
Благословен да е Бог.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава