Псалм  68

  (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен.
Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му.
Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

  Както се издухва дима, така и тях раздухай;
Както се топи восък пред огъня,
Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

  А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога,
Да! нека тържествуват твърде много.

  Пейте Богу, пейте хваление на името Му;
Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините:
Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

  Отец на сирачетата и съдия на вдовиците
Е Бог в Своето обиталище.

  Бог настанява в семейство усамотените;
Извежда в благоденствие затворниците;
А бунтовниците живеят в безводна земя.

  Боже, когато излезе Ти пред людете Си,
Когато ходеше през пустинята, (Села.)

  Земята се потресе,
Дори и небесата капнаха при Божието присъствие,
Самата оная Синайска планина |се разтресе
|При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

  Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си,
И в изтощението му Ти си го подкрепял.

Войската Ти се настани в него;
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

Господ издава дума за победа;
Известителките за нея са голямо множество.

Царе с войски бягат ли, бягат;
А жените останали в къщи делят користите.

Щете ли да лежите всред кошарите,
Когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро,
И перата й с жълто злато?

Когато Всесилният разпръсваше царе в тая |земя,
|Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

Божия планина е Васанската планина;
Висока планина е Васанската планина.

Защо завиждате, високи върхати планини,
На хълма, в който Бог благоволи да обитава?
Да! Господ ще обитава там до века,

Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е всред тях в светилището, както бе в Синай.

Възлязъл си на високо; пленил си пленници;
Взел си в дар човеци, даже и непокорните,
За да обитаваш като Господ Иеова.

Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни,
Бог, Който е наш спасител. (Села.)

Бог е за нас Бог избавител,
И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

Бог ще разцепи главите на враговете Си.
И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.

Господ рече: Ще възвърна от Васан,
Ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;

За да гази ногата ти кръв,
И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.

Видя се шествието Ти, Боже,
Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.

Напред вървяха певците,
Подир тях свирещите с инструменти
Всред девици биещи тъпанчета

В събранията благославяйте Бога;
Благославяйте Господа, вие които сте от Израилевия източник.

Там бе малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци.

Бог твой ти е отредил сила;
Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

Смъмри зверовете в тръстиката,
Многото бикове, с юнаците на племената,
И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици;
Разпръсни народите, които обичат война.

Ще дойдат големци от Египет;
Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

Земни царства, пейте Богу,
Пейте, хвалете Господа, (Села.)

Който язди на небесата на небесата, които са от века;
Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

Признайте, че силата принадлежи на Бога;
Превъзходството Му е защита над Израиля,
И силата Му стига до облаците.

Боже, от светилищата Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.
Благословен да е Бог.


Тази глава в нормален вид