Псалм  69

  (По слав. 68). За първия певец, по криновете, Давидов |псалом
|Избави ме, Боже;
Защото водите стигнаха до душата ми.

  Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана;
Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.

  Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало;
Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

  Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми;
Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели;
Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.

  Боже, Ти знаеш безумието ми;
И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.

  Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат;
Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят.

  Защото заради Тебе претърпях поругание.
Срам покри лицето ми.

  Чужд станах на братята си,
И странен на чадата на майка ми.

  Защото ревността за Твоя дом ме изяде,
И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

Когато плачех в душата си с пост,
Това ми стана за укор;

Когато облякох вретище за дреха,
Станах им за поговорка.

За мене приказват седящите в портата;
И аз станах песен на пияниците.

Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време;
Боже, послушай ме според голямата Твоя милост,
Според верността на Твоето спасение.

Избави ме от тинята, за да не потъна;
Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.

Не дай да ме завлече устрема на водите,
Нито да ме погълне дълбочината;
И не дай да затвори ямата устието си над мене.

Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие;
Според много Твои благи милости погледни на мене;

И не скривай лицето Си от слугата Си,
Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.

Приближи се при душата ми и я изкупи;
Изкупи ме поради неприятелите ми.

Ти знаеш как ме укоряват,
Как ме посрамват и ме опозоряват;
Пред Тебе са всичките мои противници.

Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал;
И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, -
И утешители, но не намерих.

И дадоха ми жлъчка за ядене,
И в жаждата ми ме напоиха с оцет.

Трапезата им пред тях нека им стане примка,
И когато са на мир нека стане клопка.

Да се помрачат очите им та да не видят;
И чреслата им направи непрестанно да се тресат.

Излей на тях негодуванието Си;
И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.

Жилището им да запустее,
И в шатрите им да няма кой да живее.

Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил,
И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.

Приложи беззаконие на беззаконието им;
И да не участвуват в Твоята правда.

Да се изличат от книгата на живота,
И с праведните да се не запишат.

А мене, който съм сиромах и оскърбен,
Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.

Ще хваля името на Бога с песен,
И ще Го възвелича с хваления;

И това ще угоди Господу
Повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

Смирените ще видят и ще се зарадват;
И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.

Защото Господ слуша немощните,
И запрените Си не презира.

Нека Го хвалят небето и земята,
Моретата, и всичко, което се движи в тях.

Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове;
И людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.

Още и потомството на слугите Му ще го наследи,
И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.


Тази глава в нормален вид