Псалм  7

  1 Оплакване на Давида, което той пя Господу поради думите на вениаминеца Хус.
Господи Боже мой, на Тебе уповавам;
Спаси ме от всичките ми гонители, и избави ме;

  2 Да не би да скъса като лъв душата ми
И я раздере без да се намери избавител.

  3 Господи Боже мой, ако съм сторил аз това, -
Ако има в ръцете ми беззаконие,

  4 Ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене,
Или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,

  5 То нека подгони неприятелят душата ми и я стигне,
Нека стъпче в земята живота ми.
И нека повали в пръстта славата ми. (Села).

  6 Стани, Господи, в гнева Си;
Подигни се срещу яростта на противниците ми,
И събуди се заради мене, Ти, Който си отредил съда.

  7 И нека събраните племена те обикалят;
И ти се върни да седнеш на високо над тях.

  8 Господ съди племената;
Съди и мене, Господи, според правдата ми;
И според моето незлобие нека ми бъде.

  9 Нека се спре вече беззаконието на нечестивите;
А праведният утвърди Ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърцата и вътрешностите.

10 Моята защита е в Бога,
Който избавя ония, които са с право сърце.

11 Бог е праведен съдия,
Да! Бог Който се гневи всеки ден на нечестивия.

12 Ако се не обърне нечестивия,
Той ще изостри меча Си;
Запънал и приготвил е лъка Си.

13 Приготвил е против него и смъртоносни оръдия;
Прави стрелите Си огнени стрели.

14 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие,
Зачна нечестие и роди лъжа.

15 Изкопал е ров и направил го дълбок;
Но той сам ще падне в ямата, която направи.

16 Нечестието му ще се върне на самата негова глава,
И насилието му ще слезе на самото негово теме.

17 Аз ще хваля Господа за Неговата правда,
И ще възпявам името на Всевишния Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава