Псалм  70

  (По слав. 69). За първия певец, Давидов псалом, за спомен†.
Боже, побързай да ме избавиш;
Господи, побързай да ми помогнеш.

  Нека се посрамят и се смутят
Ония, които търсят душата ми;
Нека се обърнат назад и се опозорят
Ония, които се наслаждават на злощастието ми.

  Нека се обърнат назад поради срама си
Ония, които думат: О, хохо!

  Нека се радват и се веселят в Тебе
Всички, които Те търсят;
Ония, които обичат спасението Ти,
Нека думат винаги: Да се величае Бог.

  А аз съм сиромах и немотен;
Боже, побързай да дойдеш при мене;
Помощ моя и избавител мой си Ти;
Господи, да се не забавиш.


Тази глава в нормален вид