Псалм  75

  1 (По слав. 74). За първия певец, по не Разорявай1†, Асафов псалом. Песен.
Славословим Те, Боже, славословим;
И е близо при нас явлението на името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.

  2 Когато уловя определеното време
Аз ще съдя с правота.

  3 Ако и да се разтопи земята с всичките й жители,
Аз закрепявам стълбовете й. (Села).

  4 Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно,
И на нечестивите: Не издигайте рог;

  5 Не дигайте високо рога си,
Не говорете с корав врат.

  6 Защото нито от изток, нито от запад,
Нито от планинската пустиня иде съд;

  7 Но Бог е съдията;
Едного Той унижава, а другиго издига.

  8 Защото в ръката на Господа има чаша, и виното се пени;
Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива;
И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.

  9 А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог,
Нему ще пея хваления.

10 И ще отсека всичките рогове на нечестивите;
А роговете на праведните ще се издигнат.


Предишна глава Следваща глава


1 Псал. 57. надписът.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава