Псалм  76

  1 (По слав. 75). За първия певец, върху струнни инструменти, Асафов псалом. Песен.
Познат е Бог в Юда;
В Израил е велико името Му.

  2 В Салим е скинията Му,
И обиталището Му е в Сион.

  3 Там Той строши лъскавите стрели на лъка.
Щита и меча, и битката. (Села),

  4 Светъл се явяваш, о Славни,
От хълмовете с користите.

  5 Твърдосърдечните бидоха обрани, заспаха във вечния си сън;
И никой от яките мъже не намери ръцете си.

  6 От Твоето мъмрене, Боже Яковов,
Паднаха в дълбок сън и колесници и коне.

  7 Ти, самий Ти, си страшен;
И кой може да устои пред лицето Ти, когато се разгневиш?

  8 Направил си да се чуе от небето присъда;
Земята се убоя и утихна

  9 Когато Бог стана да съди,
За да спаси всичките кротки на земята. (Села).

10 Наистина човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе;
С остатъкът от яростта ще се опашеш,

11 Обричайте се и изпълнявайте обреците си на Господа вашия Бог;
Всички, които са около Него, нека принасят дарове на Достопочитаемия.

12 Той снишава гордостта на князете,
Страшен е за земните царе.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава