Псалм  8

  1 За първия певец на гетския инструмент. Давидов псалом.
Иеова, Господи наш,
Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя;
Ти си поставил славата Си над небесата.

  2 Из устата на младенците и сучещите
Укрепил Си сила поради противниците Си,
За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

  3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти,
Луната и звездите, които Ти си отредил,

  4 Казвам си: Що е човек та да го помниш?
Или човешки син та да го посещаваш?

  5 А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите1,
И със слава и чест си го увенчал.

  6 Поставил си го господар над делата на ръцете Си;
Всичко си подчинил под нозете му,

  7 Всичките овце и говеда,
Още и животните на полето,

  8 Въздушните птици, морските риби,
И всичко що минава през морските пътища.

  9 Иеова, Господи наш,
Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!


Предишна глава Следваща глава


1 Или: Божеството.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава