Псалм  88

  1 (По слав. 87). Песен, псалом за Кореевите потомци. За първия певец, по наскърбително боледуване. Поучение на Емана Езраева1.
Господи Боже Спасителю мой,
И денем и нощем съм викал пред Тебе.

  2 Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие;
Приклони ухото Си към вика ми.

  3 Защото се насити душата ми на бедствия,
И животът ми се приближава до преизподнята.

  4 Считан съм с ония, които слизат в рова;
Станах като човек, който няма помощ,

  5 Изхвърлен между мъртвите,
Като убитите, които лежат в гроба,
За които Ти не се сещаш вече,
И които са отсечени от ръката Ти.

  6 Положил си ме в най-дълбокия ров,
В тъмни места, в бездните.

  7 Натегна на мене Твоят гняв,
И с всичките Си вълни Ти си ме притиснал. (Села).

  8 Отдалечил си от мене познатите ми;
Направил си ме гнусен на тях;
Затворен съм, и не мога да изляза.

  9 Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
Простирал съм към Тебе ръцете си.

10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите2† ще станат и ще Те хвалят? (Села).

11 В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие,
Или в мястото на погибелта3‡ верността Ти?

12 Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела,
И правдата Ти в земята на забравените?

13 Но аз към Тебе, Господи, извиках;
И на ранина молитвата ми ще Те предвари.

14 Господи, защо отхвърляш душата ми?
Защо криеш лицето Си от мене?

15 От младини съм угнетен и бера душа;
Търпя Твоите ужаси, и в изумление съм.

16 Гневът Ти мина върху мене;
Страхотиите Ти ме отсякоха.

17 Като води ме обикалят цял ден,
Купно ме окръжават.

18 Отдалечил си от мене любим и приятел;
Познатите ми са мрак.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Цар. 4:31. 1 Лет. 2:6.

2 Еврейски: Сенките.

3 Еврейски: В Авадон. Иов 26:6.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава